Onur Balcı
|
6 Haziran 2022 Pazartesi
|
Mersin Ceride Haber
Akdeniz Haberleri

    TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat artışı, çalışanların ve emeklilerin harcamalarında
yaşanan fiyat artışının altında kaldığı bir gerçek. Enflasyon hesabında değerlendirilen 415
maddenin fiyatlarının seyrine bakıldığında, TÜİK tarafından belirlenen fiyatların çarşı-pazar
ile uyumlu olmaması, tüfe oranına olan güvensizliği artırmaktadır.
     TÜİK tarafından 2021 Haziran ayı gıda maddelerindeki artışın 0,88 olarak hesaplanması
gerçekçi görülmemiştir. Genel enflasyon içinde gıda enflasyonunun payının yüzde 25,94
olarak dikkate alınması, tüfe oranını küçülten bir etki yapmaktadır. Çalışanların ve
emeklilerin gıda (mutfak) harcaması, toplam harcama içerisindeki payı yüzde 35’in
üzerindedir. Aynı şekilde elektrik, doğalgaz, su ve kira giderlerinin enflasyon içindeki payı da
gerçekçi belirlenmediğinden, tüfe oranları ile çalışanlara ve emeklilere yapılan zamlar yetersiz
kalmaktadır.
     Haziran 2021'de, enflasyon sepetinde yer alan 415 maddenin fiyat dağılımı şu şekilde
oluşmuştur. 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama
fiyatında değişim olmamış ve 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşmiştir.
Daha çok çalışanların ve emeklilerin harcamalarındaki fiyatlarda artış görülmüş, diğer
harcama kalemlerinin fiyatlarında ise, azalma görülmüş veya sabit kalması, çalışanların ve
emeklilerin alacakları zamları küçülten bir sonuç ile karşılaşılmıştır.
     AB ülkelerinde genel enflasyon yerine ücretliler geçinme endeksi yapılmakta ve çalışanların
ücretleri reel olarak korunmaktadır.