Onur Balcı
|
20 Mayıs 2023 Cumartesi
|
Mersin Ceride Haber
Siyaset Haberleri

Cumhurbaşkanı seçimi kanunu gereğince ikinci tura kalan adaylardan biri çekilirse ne olur? Bu istisnai durumu Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu mevzuatı ile açıklığa kavuşturalım. 

İşte ilgili madde;
"İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilir."

"Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilânından sonra gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır."